Zendelingen en oriëntalisten beschouwen polygamie als één van de rituele gebruiken van de Islam, één van zijn plichten, of toch op zijn minst één van de wenselijke praktijken in de Islam. Dit is een onnauwkeurigheid of een misvatting. De overheersende norm van het huwelijk voor de Moslim is om één vrouw te trouwen die zijn troost is, degene die hem gelukkig maakt, zijn huis onderhoudt en aan wie hij zijn geheimen toevertrouwt. Volgens de Koran zou rust, liefde en genade mensen helpen om een stabiele basis voor het huwelijk te creëren. Daarom zeggen de geleerden: “Het wordt niet gewaardeerd als een man met een bescheiden en zuivere vrouw een andere vrouw trouwt.” De Almachtige zegt: Gij kunt geen volkomen gelijkheid tussen vrouwen handhaven, hoe gaarne gij het ook zoudt wensen. Maar neigt niet geheel tot één, zodat gij de andere in onzekerheid laat. En als gij u betert en vroom zijt, dan is Allah voorzeker Vergevensgezind, Genadevol. [Surah 4:129]

De profeet zei: “De man die twee vrouwen had, en meer naar de ene neigde zal op de Dag des Oordeels ook naar één kant buigen.” [ Overgedragen door Abu Dawud – in zijn eigen woorden – (3133), Al Termithy (1141), A-Nisa’i, 7/63, Ibn Majah (1969), Al-Doramy p.539, en Ahmad, 2/347, 471. Dit alles in opdracht van Abu Huraira.] En de man die niet in staat is om een tweede vrouw te onderhouden, en wie bang is om niet eerlijk te zijn [de verplichte eerlijkheid houdt in dat hij hen gelijkwaardig behandelt wat betreft onderhoud, kleding en woonruimte. Wanneer hij beloofd heeft de avond met één vrouw door te brengen, mag hij niet naar de ander gaan, behalve in noodgevallen zoals ernstige ziekte. Hij mag er ook niet overdag heengaan, behalve in het geval van ziekte, of als hij informatie nodig heeft. Als hij niet lang blijft hoeft hij niet te boeten, want dan is het slechts een kleinigheid. Als hij blijft of zijn lusten op haar botviert, moet hij boeten door naar de andere vrouw toe te gaan (die hij onrechtvaardig heeft behandelt) en net zo lang bij haar blijven als hij bij de andere vrouw was geweest. Dit is vastgesteld als toelichting bij de verplichte rechtvaardigheid.] tegenover hen beiden, is het voor hem verboden om een andere vrouw te trouwen. De Almachtige zegt: En als gij vreest dat gij niet rechtschapen zult zijn bij het behandelen der wezen, huwt dan vrouwen die u behagen, twee of drie, of vier en als gij vreest, dat gij niet rechtvaardig zult handelen, dan één of wat uw rechter handen bezitten. Dat is voor u de beste weg, om onrechtvaardigheid te voorkomen. [Surah 4:3]

Het heeft het de voorkeur dat een man slechts één vrouw heeft, om misstappen te voorkomen en uit angst voor de problemen in deze wereld en de straf op de Dag des Oordeels. Toch hebben andere menselijke overwegingen voor het individu en de maatschappij –die we zullen noemen – ervoor gezorgd dat de Islam het huwelijk met meerdere vrouwen toestaat. Dit komt doordat de Islam streeft naar zuiverheid en de realiteit onder ogen ziet zonder uitvluchten, overdrijving of fantasie.

 

Leave a reply