Sommige mensen doen alsof de Islam de eerste was polygamie toestond. Dat is niet juist en het komt niet overeen met de geschiedenis. Voor de Islam hebben veel naties en godsdiensten het hebben van meerdere vrouwen toegestaan, tientallen, of zelfs honderd, zonder enige voorwaarden of beperkingen. Het Oude Testament noemde dat David driehonderd vrouwen had en Solomon zevenhonderd, waarvan sommigen echtgenoten waren en anderen bijvrouwen.

Met de komst van de Islam werden er voorwaarden en beperkingen gesteld aan polygamie. Het maximum aantal vrouwen werd beperkt tot vier. Ghilan Ibn Salma werd Moslim terwijl hij tien vrouwen had, dus toen zei de Profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) tegen hem: “Kies vier van hen en verlaat (scheidt van) de anderen.” [ Overgedragen door Al-Termithy (1128) en Ibn Majah (1953) In opdracht van Ibn ‘Umar] Hetzelfde gebeurde met degenen die de Islam omarmden maar acht of negen vrouwen hadden; ze werden door de Profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) geboden om niet meer dan vier vrouwen te houden.

Maar de Profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) trouwde negen vrouwen. Dit was door Allah voor hem vastgesteld in dienst van de Islamitische Roeping en de behoefte van de natie aan hen als hij er niet meer zal zijn. Het grootste deel van zijn leven deelde hij met één vrouw, Khadijah, moge Allah haar welgevallig zijn. Allah verheerlijkte van de vrouwen van de Profeet, die de weg kozen van Allah, Zijn Profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) en het leven na de dood. Daarom verbood Allah hem om meer vrouwen te trouwen, en om één van zijn vrouwen in te ruilen voor een ander. De Almachtige zegt: Het is u hierna niet toegestaan vrouwen te huwen noch haar voor andere vrouwen te ruilen, zelfs al behaagt u haar schoonheid, met uitzondering van haar die uw rechterhand mocht bezitten. En Allah houdt de wacht over alle dingen. [Surah 33:52]

 

Leave a reply