Het systeem van polygamie volgens de Islamitische Wet is een moreel, menselijk systeem. Het is moreel omdat het de man niet toestaat om gemeenschap te hebben met iedere vrouw die hij wil, en op elke moment dat hij wil. Naast zijn (eerste) vrouw mag hij geen gemeenschap hebben met meer dan 3 andere vrouwen, en dat mag hij niet in het geheim doen, maar hij moet het vaststellen in een contract en het verkondigen, als is het maar aan een klein aantal mensen. De mensen die verantwoordelijk zijn voor de vrouw moeten op de hoogte zijn van deze wettelijke gemeenschap en het ermee eens zijn, of er in ieder geval geen bezwaar op hebben. Het moet geregistreerd worden – volgens het moderne systeem – in een gespecialiseerde rechtbank voor huwelijkscontracten. Het is gewenst dat er, ter ere van deze gebeurtenis, een speciaal diner wordt gehouden waarvoor de man al zijn vrienden uitnodigt. Om blijdschap en gastvrijheid uit te dragen kan de Dufoof (handtrommel) worden bespeeld.

Het is menselijk omdat de last van de gemeenschap door een mens wordt verlicht, doordat hij een vrouw beschermt die geen man heeft, en haar op deze manier tot een gekozen en beschermde vrouw maakt. Het is ook menselijk omdat hij zijn seksuele gemeenschap rechtvaardigt door een wettelijk huwelijk waarvoor hij een bruidschat betaald, meubels en andere kosten. En heeft het een sociaal voordeel omdat het een sociale eenheid creëert (het gezin) die voor nageslacht kan zorgen. Verder is het ook menselijk omdat hij niet alleen verantwoordelijk voor de vrouw is waarmee hij gemeenschap heeft, maar hij is ook verantwoordelijk voor haar als ze lijdt onder de problemen van haar zwangerschap. Hij laat haar niet in de steek, maar draagt een deel van de lasten doordat hij haar onderhoud en kosten betaalt die nodig zijn tijdens haar zwangerschap en bevalling. Daarna erkent hij de kinderen die door geslachtsgemeenschap zijn verkregen en plaatst ze in de samenleving als de vruchten van een nobele en eerbare liefde, die hij liefheeft en die de gemeenschap in de toekomst ook zal liefhebben.

Dr. Mustafa El-Siba’i, moge Allah hem genade schenken, zei over het systeem van polygamie: “De man verspreidt en vervult zijn verlangens tot op zekere hoogte, maar zijn lasten, problemen en verantwoordelijkheden worden tot ongekende hoogte vermenigvuldigd.”

Zeker, het is een systeem dat de moraal beschermt, en een menselijk systeem dat de mensheid eert.

 

Leave a reply