De Koran heeft ons voorzien van voortreffelijke voorbeelden van goede moeders, die een belangrijke positie en invloed hadden op de geschiedenis van het geloof in Allah. De moeder van Mozes bijvoorbeeld, zij gaf gehoor aan Allah’s roeping toen ze haar oogappel in de rivier neerliet, verzekerd van de belofte van Allah: En Wij openbaarden aan de moeder van Mozes: “Zoog hem; en indien gij voor hem vreest, werp hem dan in de rivier en vrees noch treur; want Wij zullen hem aan u teruggeven en zullen hem tot een boodschapper maken.” [Surah 28:7]

Verder was er ook nog de moeder van Maria, die beloofde dat het kind in haar baarmoeder aan Allah gewijd zou worden, om onbesmet te zijn van polytheïsme of het aanbidden van iets anders dan Allah. Ze bad Allah om haar gelofte te accepteren: Toen de vrouw van Imraan zeide: “Ik draag aan U op wat in mijn baarmoeder is, dat het vrij zal zijn (om U te dienen), aanvaard het van mij, Gij zijt gewis Alhorend, Alwetend.” [ Surah 3:35] Toen het kind tegen de verwachtingen in een meisje bleek te zijn, weerhield dat haar niet om haar gelofte te volbrengen, en vroeg Allah om haar tegen al het kwaad te beschermen: Maar, toen zij er van verlost was, zeide zij: “Mijn Heer, ik ben verlost van een meisje.” – Allah wist het beste wat zij voortbracht. “En de man is niet gelijk aan de vrouw. En ik heb haar Maria genoemd en ik stel haar en haar nageslacht onder Uw bescherming tegen Satan, de verworpene.” [ Surah 3:36]  Bovendien heeft Allah Maria (moge Allah haar welgevallig zijn), dochter van ‘Imran en moeder van de Profeet Jezus (vrede zij met hem), tot een voorbeeld gesteld van reinheid en nederigheid voor Allah en het geloof in Zijn woord. En met Maria, de dochter van Imraan, die haar kuisheid bewaarde; Toen ademden Wij haar Onze geest in – zij geloofde in het Woord van haar Heer en Zijn Boeken en behoorde tot de gehoorzamen. [ Surah 66:12]

 

Leave a reply