Volgens de voorwaarde van de Islam met betrekking tot polygamie, moet een Moslim er zeker van zijn dat hij zijn beide vrouwen eerlijk zal behandelen qua eten, drinken, kleding, woonruimte en verzorging. Als het niet zeker is dat hij dat kan, is het hem verboden om meer dan één vrouw te trouwen. Allah zegt: En als gij vreest dat gij niet rechtschapen zult zijn bij het behandelen der wezen, huwt dan vrouwen die u behagen, twee of drie, of vier en als gij vreest, dat gij niet rechtvaardig zult handelen, dan één of wat uw rechter handen bezitten. Dat is voor u de beste weg, om onrechtvaardigheid te voorkomen. [Surah 4:3]  De Profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “Een ieder die twee vrouwen heeft en de voorkeur geeft aan één van hen, zal op de Dag des Oordeels één van zijn zijden met zich meeslepen terwijl het wegkwijnt.” [ Overgedragen door Abu Dawud – in zijn eigen woorden (3133), Al-Termithy (1141), Al-Nisa’i, 7/63, Ibn Majah (1969), Al-Doramy p.539, en Ahmad, 2/347, 471. Dit alles in opdracht van Abu Huraira.] De voorkeur waar de Hadith ons voor waarschuwt vindt plaats als hij haar rechten over het hoofd ziet, en niet alleen wanneer zijn gevoelens meer naar haar neigen, omdat dat onderdeel is van de rechtvaardigheid en vergeven wordt door Allah. De Almachtige zegt: Gij kunt geen volkomen gelijkheid tussen vrouwen handhaven, hoe gaarne gij het ook zoudt wensen. Maar neigt niet geheel tot één, zodat gij de andere in onzekerheid laat. En als gij u betert en vroom zijt, dan is Allah voorzeker Vergevensgezind, Genadevol. [Surah 4:129] Daarom verdeelde de Profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zijn rechtvaardigheid over zijn vrouwen en zei: “Allah, dit is de verdeling die ik kan maken. Vergeef me wat U wel heeft gekregen en ik niet. [ Overgedragen door Abu Dawud (2134), Al-Termithy (1140), Ibn Majah (1971), Al-Doramy ‘Book of Marriage’ p.540, en Ahmad 6/144 in opdracht van isha.] Met wat hij niet had gekregen bedoelde hij de gevoelens en voorkeur voor één van zijn vrouwen in het bijzonder. Elke keer als hij op reis ging trok hij lootjes; degene die won zou hem op reis vergezellen. Hij gebruikte dit hulpmiddel om jaloezie te voorkomen en allen tevreden te stellen.

De Islam is het laatste woord van Allah waarin al zijn Boodschappen zijn vastgesteld (verzegeld). Daarom bracht het een algemene en eeuwigdurende Wet met zich mee, die alle naties, leeftijden en mensen omarmt. De Islam heeft geen wetten gemaakt voor de stedelingen zonder rekening te houden met de dorpelingen, en ook niet voor de koude en warme plaatsen of andersom, of voor een bepaalde generatie terwijl de andere generaties genegeerd werden. De Islam hecht belang aan zowel het individu als de maatschappij.

Het kan gebeuren dat een man een sterke kinderwens heeft, maar getrouwd is met een vrouw die kinderloos is vanwege onvruchtbaarheid, ziekte of een andere reden. Zou het niet meer eerbiedwaardig en beter voor haar zijn als hij er een andere vrouw bij zou trouwen, om op deze manier zijn wens te vervullen terwijl hij haar behoudt en haar rechten intact houdt?

Verder kan het aantal vrouwen dat geschikt is om te trouwen groter zijn dan het beschikbare aantal mannen, vooral na oorlogen die ervoor zorgen dat het aantal goede mannen sterk afneemt. Dan is het in het belang van de samenleving en de vrouwen zelf, die liever bijvrouw zijn dan heel hun leven als oude vrijster te slijten, beroofd van het huwelijksleven met zijn rust, liefde en bescherming, en ook beroofd van de zegen van het moederschap, waar ze naar verlangen. Er zijn slechts drie mogelijkheden voor deze overtollige vrouwen:

  1. Ze brengen hun hele leven verbitterd door met het verlies van het huwelijkse leven en het moederschap, wat een zware straf voor hen is omdat ze geen misdaad begaan hebben.
  2. Of ze nemen de vrijheid om hun instinct te volgen en beleven het genot met verdorven mannen die hen, nadat ze hun lusten op hen hebben botgevierd, aan de kant zetten als hun schoonheid en jeugd verloren is gegaan. Ze zouden natuurlijk ook buitenechtelijke kinderen kunnen krijgen, en daarmee het aantal vaderloze kinderen vergroten, die fysieke en psychologische rechten moeten missen en vaak uitgroeien tot werkloze burgers die zorgen voor vernietiging en verderf.
  3. Of we zouden ze moeten toestaan om een getrouwde man te huwen die haar kan onderhouden en beschermen, verzekerd van zijn eerlijkheid die Allah hem heeft opgedragen. Dit laatste alternatief is zonder twijfel de meest ideale, eerlijke en verzachtende oplossing. Dat heeft de Islam verordineerd: Wensen zij het oordeel van onwetendheid? En wie is een betere rechter dan Allah voor een volk dat zekerheid van geloof bezit? [Surah 5:50]

 

Leave a reply