Terwijl de mensen, gevangen in een intellectuele invasie, vragen om een gemengde relatie tussen de man en de vrouw, het samensmelten van de grenzen tussen de twee sekses, zien we de oproep om de vrouw aan het werk te zetten, of zij en de samenleving het nu nodig hebben of niet. Deze kwestie vervult het doel van gemengde relaties en het is een samensmelting van de eerste verschillen en de vrije ongerechtigheid uit de donkere Middeleeuwen.

Het zit vol sluwheid en listigheid, omdat men niet openlijk toegeeft dat ze willen dat vrouwen in opstand komen tegen hun natuurlijke aard, de grenzen van haar vrouwelijkheid overschrijden en deze vrouwelijkheid gebruikt voor onwettige lusten of verdiensten. Ze doen zich voor als oprechte en loyale mensen die alleen het algemeen belang dienen. Meningen over het werk van de vrouw worden onderbouwd door uiteen liggende redenen, zoals de volgende:

1. Het Westen is geen goed voorbeeld voor ons, en we moeten het Westen niet zien als aanbidders van Allah of een rolmodel. Derhalve voor u uw godsdienst en voor mij mijn godsdienst [Surah 109:6]

2. In het Westen is de vrouw gedwongen om in de fabriek te werken, de winkel, etc. Ze doet dat dus niet uit eigen wil. Ze is gedreven door de noodzaak van voedsel en verplicht om voor zichzelf te zorgen nadat ze door de mensheid in de steek is gelaten, die niet de leiding wil hebben over een dergelijke wrede en onbarmhartige samenleving die geen genade schenkt aan de jonge en zwakke vrouwen. Door middel van de Islamitische Wet heeft Allah ons voorzien van een onderhoudssysteem die zulke handelingen voor vrouwen overbodig maken.

Professor Mohammed Youssef Moussa, moge Allah hem genadig zijn, heeft de zorg van de Islam voor de familie beschreven in zijn boek ‘Islam and Humanity’s Need of it’:

Tijdens mijn verblijf in Frankrijk woonde bij een gezin met een dienstmeid die uit een goede familie leek te komen. Daarom wekte ze mijn interesse, en ik vroeg aan de vrouw des huizes: “Waarom zou een vrouw zich op deze manier verlagen? Heeft ze geen familielid die voor haar kan zorgen en een eind kan maken aan deze onterende baan?” Het antwoord luidde dat de vrouw een extreem rijke oom had, die niet voor haar wilde zorgen. Toen ik haar zei dat de vrouw hem zou kunnen aanklagen voor steun was ze erg verrast en vertelde ze dat de wet hier geen regel voor kende.

Toen ze wist dat de Islam stelt dat zo’n oom wettelijk verplicht is om zijn arme familielid te ondersteunen, zei ze dat deze zegen van de Islam hard nodig is om een eind te maken aan de vernedering van het vrouwelijke geslacht in werk buitenshuis. [ ‘Islam and Humanity’s Need of It’ van Mohammed Youssef Moussa (vertaald door De Allerhoogste Raad voor Islamitische Zaken, van het ministerie van Waqfs in Cairo).]

Hiermee bedoelt ze dat hun angst voor honger en armoede ertoe heeft geleid dat zoveel vrouwen uit noodzaak zijn gaan werken.

3. Het Westen dat als een model gevolgd is         heeft nu geklaagd over het werk van de vrouw en de gevolgen daarvan. De vrouwen zelf klagen over het ongeluk waarbij ze geen keuze hebben. De beroemde schrijver Anna Rhode zei in het dagblad ‘Eastern Mail’:

Het is beter dat onze dochters thuis werken als bedienden of hulpjes dan in laboratoria waar ze besmet kunnen raken door ziektes en vuil dat voor altijd de glans van hun leven afneemt. Ik zou willen dat ons land zou zijn als de Moslims, uitgerust met reinheid en zuiverheid, waar de slaaf en de dienstknecht het beste uit het leven kunnen halen alsof ze de kinderen van het huis waren. Hun eer is onbevlekt. Ja, het is een schande voor de Engelsen om onze dochters tot voorbeeld te maken van het kwaad vanwege hun willekeurige relaties.

Waarom streven we de natuurlijke neiging van de vrouw niet na om thuis te werken en het mannenwerk aan mannen over te laten, om op deze manier haar eer in stand te houden? [Uit ‘ Islam and Sex’ (Al-Islam wal-Jins) van Fathy Yakan.]

4. Het is niet in het belang van de maatschappij om haar natuurlijke roeping thuis te verbannen om haar te laten werken als technicus, advocaat, vertegenwoordiger, rechter of in de fabriek; maar het is wel in haar belang om de vrouw te laten werken op het gebied van de specialisatie waarmee ze instinctief is uitgerust, namelijk het gebied van het huwelijksleven en het moederschap, die niet minderwaardig zijn maar juist belangrijker dan het werk in fabrieken, winkels en bedrijven. Men vroeg eens aan Napoleon: “Welke vestingen in Frankrijk zijn het meest onaantastbaar?” Hij antwoordde: “Goede moeders”.

Velen hebben het werk van de huisvrouw onderschat, terwijl het één van de grootste diensten levert voor onze samenleving. De verantwoordelijkheden van een huis en kinderen zijn overvloedig en vormen een grote uitdaging. De vrouw draagt de taak van het huishouden, dat een hoop fysieke arbeid inhoudt, en de taak om haar kinderen zo te vormen dat ze productieve burgers worden. Als sommige vrouwen wat vrije tijd over hebben kunnen ze die gebruiken om te handwerken, hun gemeenschap en medevrouwen te helpen, of armoede, domheid en losbandigheid te bestrijden.

Veel vrouwen nemen andere vrouwen in dienst om op hun kinderen te passen of als bedienden in huis. Dit betekent dat het huis een vrouw nodig heeft om het te onderhouden, en de voorkeur gaat uit naar zijn minnares en koningin boven een buitenstaander. Die buitenstaander is in veel gevallen een vreemdeling in het huis, met een andere moraal, geloof, taal, ideeën en gewoontes. Dit gebeurt veel in de Golfstreek waar babysitters en bedienden geïmporteerd worden uit het Verre Oosten. Iemand met een gezond verstand kan het gevaar van deze situatie niet over het hoofd zien.

5. Het geluk van het gezin wordt niet bepaald door het vergroten van het inkomen – wat vaak uitgegeven wordt aan kleding voor het werk en benodigdheden voor een gemengd leven (mannen vermengd met vrouwen) dat gebaseerd is op genegenheid, uiterlijk vertoon en populariteit. In ruil daarvoor heeft het huis zijn rust en de aanwezigheid van de vrouw in het gezin verloren. De werkende vrouw is vermoeid, opvliegend en ze heeft iemand nodig om haar last te verlichten. Ze kan het huis dus niet geven wat het nodig heeft.

6. Het is niet in het belang van de vrouw om haar weg te drijven van haar natuurlijke aard en verantwoordelijkheden, en haar te dwingen om mannenwerk te doen. Allah heeft haar tot vrouw gemaakt. Haar mannenwerk te laten doen staat gelijk aan het bedriegen van haar aard en realiteit. En vrouw kan geleidelijk aan haar vrouwelijkheid verliezen totdat ze veranderd is in, zoals Engelse schrijvers het hebben genoemd, de “derde sekse”. Dit hebben veel vrouwen met morele moed bekend.

7. Wat het wapen in de hand van de vrouw wordt genoemd, zoals het in het Westen werkt, werkt voor ons Moslims niet zo. Dat komt doordat de vrouw in de Islam haar behoeften bevredigd ziet door het verplichte onderhoud dat door de Islamitische Wet opgelegd is aan haar vader, haar echtgenoot, haar zoons, broers of andere familieleden. Als het imiteren van het Westen ervoor heeft gezorgd dat we geleidelijk onze gewoontes verliezen zodat zelfs de broer zijn zuster negeert, en het mannelijke familielid zijn plicht tegenover zijn vrouwelijke familielid negeert   , en mensen vooral aan zichzelf denken, moeten we de Islamitische Wetten aanhangen totdat het religieuze motief de wereldse motieven zal verdringen.

 

Leave a reply