Gerechtvaardigd onderscheid

Sommige mensen hebben hun twijfels en zetten vraagtekens bij de houding van de Islam ten opzichte van de vrouw als menselijk wezen. Hier pakken we de belangrijkste punten van onzekerheid of zelfs scepticisme aan. Één van deze vragen is: als de Islam de status van de vrouw werkelijk gelijk acht aan die van de man, waarom krijgt de man bij sommige zaken toch meer voorrechten dan de vrouw, bijvoorbeeld bij […]

 

Wettelijke getuigenis

Dit is het vers uit de Koran dat ook wel bekend staat als “het vers der schuld”, waarin Allah richtlijnen geeft voor het bijhouden van schulden als een voorzorgsmaatregel: “O, gij die gelooft, wanneer gij van elkander leent voor een vastgestelde periode, schrijft het dan op. Laat een schrijver het naar waarheid in uw bijzijn optekenen en geen schrijver moet weigeren, te schrijven, zoals Allah hem heeft onderwezen; laat hem […]

 

Erfenis

Het verschil tussen het aandeel van de man en vrouw in de erfenis wordt beschreven in Allah’s verklaring: Allah gebiedt u aangaande uw kinderen: voor het mannelijke kind evenveel als het deel van twee vrouwelijke kinderen, maar als er alleen meisjes zijn, meer dan twee, dan is er voor haar tweederde van de nalatenschap en als er slechts één is, voor haar is de helft. En voor elk zijner ouders […]

 

Bloedgeld

Er is geen enkele verklaring van de Profeet (Allah’s zegen en vrede zij met hem) die authentiek is verklaard, noch een heersende opvatting onder de religieuze autoriteiten (Ijm,’), die vaststelt dat het bloedgeld dat iemand betaalt voor het doden van een vrouw slechts de helft bedraagt van de kosten voor het doden van een man. Er zijn twee Hadiths (profetische tradities), waarvan bij beiden de authenticiteit niet goed bewezen is, […]

 

Bescherming

Allah kent de taak van het beschermen toe aan de man, op grond van het vers in de Koran: Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht […]

 

Rechterlijke en politieke staf

Abu Hanfa stelt dat het voor vrouwen niet verboden is om posities te bekleden in het rechtssysteem die binnen het domein vallen waarover ze mogen getuigen, dat wil zeggen niet-criminele zaken. Aan de andere kant erkennen At-Tabari en Ibn Hazim het belang van hun oordeel over criminele zaken, net als financiële en andere zaken. Dat dit voor vrouwen niet verboden is, wil nog niet zeggen dat het een plicht of […]