Bloedgeld

Er is geen enkele verklaring van de Profeet (Allah’s zegen en vrede zij met hem) die authentiek is verklaard, noch een heersende opvatting onder de religieuze autoriteiten (Ijm,’), die vaststelt dat het bloedgeld dat iemand betaalt voor het doden van een vrouw slechts de helft bedraagt van de kosten voor het doden van een man. Er zijn twee Hadiths (profetische tradities), waarvan bij beiden de authenticiteit niet goed bewezen is, […]

 

Bescherming

Allah kent de taak van het beschermen toe aan de man, op grond van het vers in de Koran: Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht […]

 

Rechterlijke en politieke staf

Abu Hanfa stelt dat het voor vrouwen niet verboden is om posities te bekleden in het rechtssysteem die binnen het domein vallen waarover ze mogen getuigen, dat wil zeggen niet-criminele zaken. Aan de andere kant erkennen At-Tabari en Ibn Hazim het belang van hun oordeel over criminele zaken, net als financiële en andere zaken. Dat dit voor vrouwen niet verboden is, wil nog niet zeggen dat het een plicht of […]

 

De Vrouw als Menselijk Wezen

De Islam is geopenbaard in een tijd waarin de menselijkheid van vrouwen door veel mensen werd ontkend; sommigen stonden er sceptisch tegenover, en anderen gaven het wel toe, maar beschouwden de vrouw nog steeds als iets dat gemaakt is om de man nederig te dienen. Met de komst van de Islam verbeterden de omstandigheden voor vrouwen. Haar waardigheid en menselijkheid werd hersteld. De Islam bevestigde dat zij in staat was […]

 

De houding van de Islam ten opzichte van vrouwelijkheid

De Islam heeft de vrouwelijkheid van de vrouw altijd gewaardeerd en haar een  belangrijk deel laten uitmaken van de rol van de man, en aan de andere kant de man een belangrijk deel laten uitmaken van de rol van de vrouw. Geen van beiden zijn een vijand, tegenstander of concurrent van elkaar. In tegendeel, een ieder is een hulp voor de ander doordat diegene de ander helpt om relatieve perfectie […]