De basis waarop mensen vertrouwen die polygamie willen verwerpen

De roep van Westerlingen om polygamie te verbieden Sommige mensen die streven naar Verwesterlijking in onze Arabische en Islamitische landen, hebben helaas gebruikt gemaakt van de overtredingen van sommige Moslims; ze verheffen hun stemmen en willen dat polygamie compleet afgeschaft wordt. De nadelen van polygamie worden dag en nacht herhaald, maar de nadelen van overspel en hoererij worden verzwegen, terwijl die momenteel helaas toegestaan worden door de lokale wetten van […]

 

De Vrouw als Dochter

In de Pre-Islamitische tijd waren de Arabieren terneergeslagen en geïrriteerd wanneer er een meisje werd geboren. Als een vader hoorde dat zijn vrouw het leven had geschonken aan een meisje, zei hij: “In de naam van Allah, ze is niet zo zalig als een zoon; haar verdediging bestaat uit huilen en haar zorg bestaat uit stelen!”. Hiermee bedoelde hij dat ze haar vader en familie niet kan verdedigen door te […]

 

De Vrouw als Moeder

Het eerste contact met een vrouw is het contact met de moeder, die belast is met de zwangerschap, geboorte, het verzorgen en grootbrengen van haar kind. De geschiedenis kent geen geloof of systeem dat de vrouw zo verhoogt en vereert als moeder zoals de Islam dat doet. De Islam prijst de vrouw herhaaldelijk, en dit wordt meteen genoemd na het bevel om de Eenheid van Allah te geloven en aanbidden. […]

 

Wettige vermenging van Mannen en Vrouwen

Sommige woorden die al lang binnen een taal bestaan hebben zijn opnieuw belangrijk geworden. Bijvoorbeeld het woord ‘zich vermengen’, dat betekent dat mannen en vrouwen zich op één plaats bevinden. Tijdens de tijd van de Profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem), de tijd van de Metgezellen die daarop volgde, en de tijd van hun volgelingen, troffen Moslim mannen en vrouwen elkaar bij verschillende bijeenkomsten, religieuze en andere, en […]

 

Onsterfelijke Moeders

De Koran heeft ons voorzien van voortreffelijke voorbeelden van goede moeders, die een belangrijke positie en invloed hadden op de geschiedenis van het geloof in Allah. De moeder van Mozes bijvoorbeeld, zij gaf gehoor aan Allah’s roeping toen ze haar oogappel in de rivier neerliet, verzekerd van de belofte van Allah: En Wij openbaarden aan de moeder van Mozes: “Zoog hem; en indien gij voor hem vreest, werp hem dan […]

 

Weerlegging schijnargumenten voor onbeperkte vermenging

Schijnargumenten voor Onbeperkte Vermenging Dit is de houding van de Islam ten opzichte van de man/vrouw verhouding, waarbij de gezamenlijke betrokkenheid bij goede daden toegestaan is; toch zijn er mensen in ons land die de leiding van Allah en zijn Boodschapper de rug toe keren, een houding veroorzaakt door het ‘intellectuele imperialisme’. Deze mensen willen de vrouw de vrije teugel laten om voor zichzelf op te komen, zich persoonlijk te […]

 

Gevolgen van willekeurige vermenging

Er zijn talloze cijfers en gebeurtenissen die op dit gebied een overtuigende tenlastelegging bieden. De seksuele vrijheid en seksuele revolutie hebben bittere vruchten voorgebracht door het wegvallen van grenzen tussen mannen en vrouwen. De gevolgen worden hieronder beschreven. Moreel Verval Het gevolg van vrije seksualiteit is het uiteenvallen van de zeden, gekenmerkt door de tirannie van lust en de overwinning van dierlijkheid op menselijkheid, het verlies van reinheid en iedere […]

 

Gerechtvaardigd onderscheid

Sommige mensen hebben hun twijfels en zetten vraagtekens bij de houding van de Islam ten opzichte van de vrouw als menselijk wezen. Hier pakken we de belangrijkste punten van onzekerheid of zelfs scepticisme aan. Één van deze vragen is: als de Islam de status van de vrouw werkelijk gelijk acht aan die van de man, waarom krijgt de man bij sommige zaken toch meer voorrechten dan de vrouw, bijvoorbeeld bij […]

 

Wettelijke getuigenis

Dit is het vers uit de Koran dat ook wel bekend staat als “het vers der schuld”, waarin Allah richtlijnen geeft voor het bijhouden van schulden als een voorzorgsmaatregel: “O, gij die gelooft, wanneer gij van elkander leent voor een vastgestelde periode, schrijft het dan op. Laat een schrijver het naar waarheid in uw bijzijn optekenen en geen schrijver moet weigeren, te schrijven, zoals Allah hem heeft onderwezen; laat hem […]

 

Erfenis

Het verschil tussen het aandeel van de man en vrouw in de erfenis wordt beschreven in Allah’s verklaring: Allah gebiedt u aangaande uw kinderen: voor het mannelijke kind evenveel als het deel van twee vrouwelijke kinderen, maar als er alleen meisjes zijn, meer dan twee, dan is er voor haar tweederde van de nalatenschap en als er slechts één is, voor haar is de helft. En voor elk zijner ouders […]