De cirkel van scheidingen beperken

De Islam heeft een aantal principes, lessen en regels ingesteld die de noodzaak van scheidingen en de omvang daarvan zou moeten verminderen, mits goed toegepast. Enkele hiervan zijn: 1- Een goede keus maken voor een vrouw, en daarbij meer aandacht schenken aan haar geloof en moraal dan haar geld, welvaart en schoonheid. De Profeet (Allah’s zegen en vrede zij met hem) zei: “Een vrouw wordt om vier redenen getrouwd: om […]

 

Wanneer mag een vrouw werken?

Begrijpen we het als het werk van de vrouw onder alle omstandigheden door Allah wordt verboden? Zeker niet. We moeten hier aangeven in hoeverre en op welke gebieden de Islamitische Wet vrouwen toestaat om te werken. Dit gaan we hier kort en bondig uitleggen, zodat het goede bij deze gevoelige kwestie niet verward wordt met het kwaad. Het eerste en grootste werk van de vrouw, waarin niemand met haar kan […]

 

Waarom heeft de Islam scheiding wettelijk toegestaan?

Niet elke scheiding wordt door de Islam aangemoedigd. Sommige gevallen van scheiding worden niet gewaardeerd of zelfs verboden, omdat het de vernietiging betekent van het gezin, dat de Islam probeert op te bouwen en te beschermen. Daarom staan de volgende woorden in de traditie overgedragen door Abu Dawud: En zij volgen dezelfde weg, die de duivels volgden tegen de regering van Salomo – en Salomo was niet ongelovig, maar ongelovig […]

 

Scheiding

De invasie van de zendelingen en oriëntalisten in de vorige eeuw richtte zich op twee onderwerpen, bedoeld om de Islamitische houding ten opzichte van vrouwen te kleineren. Deze onderwerpen zijn scheiding en polygamie, terwijl het eigenlijk juist twee van de goede dingen zijn waar de Islam trots op is. Het is inderdaad jammer dat sommige Moslims, als ze deze onderwerpen bespreken, ernaar verwijzen als twee problemen binnen de familie en […]

 

Polygamie

Zendelingen en oriëntalisten beschouwen polygamie als één van de rituele gebruiken van de Islam, één van zijn plichten, of toch op zijn minst één van de wenselijke praktijken in de Islam. Dit is een onnauwkeurigheid of een misvatting. De overheersende norm van het huwelijk voor de Moslim is om één vrouw te trouwen die zijn troost is, degene die hem gelukkig maakt, zijn huis onderhoudt en aan wie hij zijn […]

 

Polygamie in vroegere tijden en in de Islam

Sommige mensen doen alsof de Islam de eerste was polygamie toestond. Dat is niet juist en het komt niet overeen met de geschiedenis. Voor de Islam hebben veel naties en godsdiensten het hebben van meerdere vrouwen toegestaan, tientallen, of zelfs honderd, zonder enige voorwaarden of beperkingen. Het Oude Testament noemde dat David driehonderd vrouwen had en Solomon zevenhonderd, waarvan sommigen echtgenoten waren en anderen bijvrouwen. Met de komst van de […]

 

Eerlijkheid is een voorwaarde voor polygamie

Volgens de voorwaarde van de Islam met betrekking tot polygamie, moet een Moslim er zeker van zijn dat hij zijn beide vrouwen eerlijk zal behandelen qua eten, drinken, kleding, woonruimte en verzorging. Als het niet zeker is dat hij dat kan, is het hem verboden om meer dan één vrouw te trouwen. Allah zegt: En als gij vreest dat gij niet rechtschapen zult zijn bij het behandelen der wezen, huwt […]

 

Polygamie als een moreel, menselijk systeem

Het systeem van polygamie volgens de Islamitische Wet is een moreel, menselijk systeem. Het is moreel omdat het de man niet toestaat om gemeenschap te hebben met iedere vrouw die hij wil, en op elke moment dat hij wil. Naast zijn (eerste) vrouw mag hij geen gemeenschap hebben met meer dan 3 andere vrouwen, en dat mag hij niet in het geheim doen, maar hij moet het vaststellen in een […]

 

Het Westerse systeem van vrij seksueel verkeer is immoreel en onmenselijk

Wat een verschil tussen het Islamitische systeem en het leven vol vrij seksuele verkeer in de Westerse samenleving! Een Westerse schrijver stond erop dat niemand op zijn sterfbed tegen de priester zou zeggen dat hij geen enkele keer gemeenschap had gehad met een vrouw (anders dan zijn eigen vrouw). Dit vrije seksuele verkeer in het Westen kent geen wet, maar het gebeurt terwijl de wet toekijkt. Het gebeurt niet onder […]

 

Misbruik van het recht op polygamie

We ontkennen niet dat veel Moslims het recht op polygamie, zoals Allah het heeft vastgesteld, hebben misbruikt op dezelfde manier waarop ze het recht tot scheiding hebben misbruikt. Deze fout wordt niet veroorzaakt door de Wet zelf, maar door misverstanden, slechte manieren of het gebrek aan de lessen van het geloof. We hebben gezien dat sommige mannen met meer dan één vrouw trouwden terwijl ze niet zeker waren van hun […]