De Vrouw als Menselijk Wezen

De Islam is geopenbaard in een tijd waarin de menselijkheid van vrouwen door veel mensen werd ontkend; sommigen stonden er sceptisch tegenover, en anderen gaven het wel toe, maar beschouwden de vrouw nog steeds als iets dat gemaakt is om de man nederig te dienen. Met de komst van de Islam verbeterden de omstandigheden voor vrouwen. Haar waardigheid en menselijkheid werd hersteld. De Islam bevestigde dat zij in staat was […]

 

De houding van de Islam ten opzichte van vrouwelijkheid

De Islam heeft de vrouwelijkheid van de vrouw altijd gewaardeerd en haar een  belangrijk deel laten uitmaken van de rol van de man, en aan de andere kant de man een belangrijk deel laten uitmaken van de rol van de vrouw. Geen van beiden zijn een vijand, tegenstander of concurrent van elkaar. In tegendeel, een ieder is een hulp voor de ander doordat diegene de ander helpt om relatieve perfectie […]