Polygamie

Zendelingen en oriëntalisten beschouwen polygamie als één van de rituele gebruiken van de Islam, één van zijn plichten, of toch op zijn minst één van de wenselijke praktijken in de Islam. Dit is een onnauwkeurigheid of een misvatting. De overheersende norm van het huwelijk voor de Moslim is om één vrouw te trouwen die zijn troost is, degene die hem gelukkig maakt, zijn huis onderhoudt en aan wie hij zijn […]

 

Polygamie in vroegere tijden en in de Islam

Sommige mensen doen alsof de Islam de eerste was polygamie toestond. Dat is niet juist en het komt niet overeen met de geschiedenis. Voor de Islam hebben veel naties en godsdiensten het hebben van meerdere vrouwen toegestaan, tientallen, of zelfs honderd, zonder enige voorwaarden of beperkingen. Het Oude Testament noemde dat David driehonderd vrouwen had en Solomon zevenhonderd, waarvan sommigen echtgenoten waren en anderen bijvrouwen. Met de komst van de […]

 

Eerlijkheid is een voorwaarde voor polygamie

Volgens de voorwaarde van de Islam met betrekking tot polygamie, moet een Moslim er zeker van zijn dat hij zijn beide vrouwen eerlijk zal behandelen qua eten, drinken, kleding, woonruimte en verzorging. Als het niet zeker is dat hij dat kan, is het hem verboden om meer dan één vrouw te trouwen. Allah zegt: En als gij vreest dat gij niet rechtschapen zult zijn bij het behandelen der wezen, huwt […]

 

Polygamie als een moreel, menselijk systeem

Het systeem van polygamie volgens de Islamitische Wet is een moreel, menselijk systeem. Het is moreel omdat het de man niet toestaat om gemeenschap te hebben met iedere vrouw die hij wil, en op elke moment dat hij wil. Naast zijn (eerste) vrouw mag hij geen gemeenschap hebben met meer dan 3 andere vrouwen, en dat mag hij niet in het geheim doen, maar hij moet het vaststellen in een […]

 

Het Westerse systeem van vrij seksueel verkeer is immoreel en onmenselijk

Wat een verschil tussen het Islamitische systeem en het leven vol vrij seksuele verkeer in de Westerse samenleving! Een Westerse schrijver stond erop dat niemand op zijn sterfbed tegen de priester zou zeggen dat hij geen enkele keer gemeenschap had gehad met een vrouw (anders dan zijn eigen vrouw). Dit vrije seksuele verkeer in het Westen kent geen wet, maar het gebeurt terwijl de wet toekijkt. Het gebeurt niet onder […]

 

Misbruik van het recht op polygamie

We ontkennen niet dat veel Moslims het recht op polygamie, zoals Allah het heeft vastgesteld, hebben misbruikt op dezelfde manier waarop ze het recht tot scheiding hebben misbruikt. Deze fout wordt niet veroorzaakt door de Wet zelf, maar door misverstanden, slechte manieren of het gebrek aan de lessen van het geloof. We hebben gezien dat sommige mannen met meer dan één vrouw trouwden terwijl ze niet zeker waren van hun […]

 

De basis waarop mensen vertrouwen die polygamie willen verwerpen

De roep van Westerlingen om polygamie te verbieden Sommige mensen die streven naar Verwesterlijking in onze Arabische en Islamitische landen, hebben helaas gebruikt gemaakt van de overtredingen van sommige Moslims; ze verheffen hun stemmen en willen dat polygamie compleet afgeschaft wordt. De nadelen van polygamie worden dag en nacht herhaald, maar de nadelen van overspel en hoererij worden verzwegen, terwijl die momenteel helaas toegestaan worden door de lokale wetten van […]