De Vrouw als Echtgenote

Volgens sommige oude geloven is de vrouw een onrein wezen, gecreëerd door Satan. Men moet daarom van haar vluchten en toevlucht zoeken bij een monnikenleven vol zelfopoffering. Anderen beschouwden vrouwen als objecten om de man te behagen, om zijn eten te koken en zijn huishouden te doen. De Islam schafte het monnikenleven en het kluizenaarsbestaan af. Het stimuleert het huwelijk en beschouwt als één van de tekens die Allah in […]

 

Onafhankelijkheid van de Vrouw

De Islam negeert de persoonlijkheid van de vrouw niet omdat ze getrouwd is, zoals sommige culturen die de vrouw, behalve door haar zijn naam te geven, aan de man verbindt. De Islam heeft de aparte, onafhankelijke persoonlijkheid van de vrouw behouden. Daarom kennen we de vrouwen van de Profeet bij hun eigen naam. Bovendien wordt haar burgerlijke persoonlijkheid niet verminderd door het huwelijk, en verliest het zijn bevoegdheid niet om […]

 

Het misbruik van scheidingen

Nu rest nog te zeggen dat veel Moslims de scheiding hebben misbruikt en verkeerd geplaatst hebben, en het gemaakt hebben tot een zwaard dat naar de hals van de vrouw wijst. Ze hebben het gebruikt als een eed om allerlei dingen te zweren. Bovendien hebben rechtsgeleerden de omvang van scheidingen uitgebreid, door zelfs de scheiding van de dronkaard mee te tellen, en de scheiding van een man uit woede, en […]

 

Hoe kan een afkerige vrouw van haar echtgenoot scheiden?

Voor veel mensen is dit een belangrijke vraag: “Als de man het initiatief neemt voor de scheiding – en we weten de redenen hiervoor al – wat wordt er dan bevolen als de vrouw het initiatief neemt voor de scheiding? Hoe kan zij verlost raken van de ongerechtigheid van haar echtgenoot als ze het leven met hem verafschuwt vanwege zijn kwade buien, zijn slechte gedrag of het nalaten van zijn […]

 

Waarom neemt de man het initiatief voor de scheiding?

Sommigen vragen: “Waarom neemt de man alleen het initiatief voor de scheiding?” Het antwoord hierop is dat de man de leiding heeft over het gezin en de ruggengraat is. Hij betaalt de bruidschat en wat daarop volgt zodat het gezin op zijn schouders rust. Daarom is het moeilijk voor hem om dat gezin te vernietigen, zonder krachtige redenen en onvermijdelijke noodzakelijkheden die hem dwingen om dit alles te verliezen. Een […]

 

Na de scheiding

Wanneer een scheiding plaatsvindt wordt de huwelijksband niet onherroepelijk verbroken. In tegenstelling, volgens de Koran geeft scheiding de man twee kansen om de oude situatie weer te herstellen. Als meerdere scheidingen elkaar opvolgen, en ze na de tweede keer nog niet van gedachten zijn veranderd, is de derde scheiding de laatste en beslissende, waarna de scheiding niet meer door hem kan worden teruggedraaid, tenzij zijn vrouw eerst met een andere […]

 

Hoe en wanneer vindt een scheiding plaats?

De Islam verordineert niet altijd en in elk geval een scheiding. Volgens de Koran en de Soenna (profetische tradities) is scheiding toegestaan wanneer de man geen overhaaste beslissing neemt, maar dit op het juiste moment doet. Hij zou bijvoorbeeld niet moeten scheiden op het moment dat zijn vrouw ongesteld is, en ook niet tussen twee periodes van menstruatie in als hij geslachtsgemeenschap met haar heeft gehad [als ze tussen twee […]

 

De cirkel van scheidingen beperken

De Islam heeft een aantal principes, lessen en regels ingesteld die de noodzaak van scheidingen en de omvang daarvan zou moeten verminderen, mits goed toegepast. Enkele hiervan zijn: 1- Een goede keus maken voor een vrouw, en daarbij meer aandacht schenken aan haar geloof en moraal dan haar geld, welvaart en schoonheid. De Profeet (Allah’s zegen en vrede zij met hem) zei: “Een vrouw wordt om vier redenen getrouwd: om […]

 

Waarom heeft de Islam scheiding wettelijk toegestaan?

Niet elke scheiding wordt door de Islam aangemoedigd. Sommige gevallen van scheiding worden niet gewaardeerd of zelfs verboden, omdat het de vernietiging betekent van het gezin, dat de Islam probeert op te bouwen en te beschermen. Daarom staan de volgende woorden in de traditie overgedragen door Abu Dawud: En zij volgen dezelfde weg, die de duivels volgden tegen de regering van Salomo – en Salomo was niet ongelovig, maar ongelovig […]

 

Scheiding

De invasie van de zendelingen en oriëntalisten in de vorige eeuw richtte zich op twee onderwerpen, bedoeld om de Islamitische houding ten opzichte van vrouwen te kleineren. Deze onderwerpen zijn scheiding en polygamie, terwijl het eigenlijk juist twee van de goede dingen zijn waar de Islam trots op is. Het is inderdaad jammer dat sommige Moslims, als ze deze onderwerpen bespreken, ernaar verwijzen als twee problemen binnen de familie en […]