De Vrouw als Echtgenote

Volgens sommige oude geloven is de vrouw een onrein wezen, gecreëerd door Satan. Men moet daarom van haar vluchten en toevlucht zoeken bij een monnikenleven vol zelfopoffering. Anderen beschouwden vrouwen als objecten om de man te behagen, om zijn eten te koken en zijn huishouden te doen. De Islam schafte het monnikenleven en het kluizenaarsbestaan af. Het stimuleert het huwelijk en beschouwt als één van de tekens die Allah in […]

 

Onafhankelijkheid van de Vrouw

De Islam negeert de persoonlijkheid van de vrouw niet omdat ze getrouwd is, zoals sommige culturen die de vrouw, behalve door haar zijn naam te geven, aan de man verbindt. De Islam heeft de aparte, onafhankelijke persoonlijkheid van de vrouw behouden. Daarom kennen we de vrouwen van de Profeet bij hun eigen naam. Bovendien wordt haar burgerlijke persoonlijkheid niet verminderd door het huwelijk, en verliest het zijn bevoegdheid niet om […]

 

Het misbruik van scheidingen

Nu rest nog te zeggen dat veel Moslims de scheiding hebben misbruikt en verkeerd geplaatst hebben, en het gemaakt hebben tot een zwaard dat naar de hals van de vrouw wijst. Ze hebben het gebruikt als een eed om allerlei dingen te zweren. Bovendien hebben rechtsgeleerden de omvang van scheidingen uitgebreid, door zelfs de scheiding van de dronkaard mee te tellen, en de scheiding van een man uit woede, en […]

 

Hoe kan een afkerige vrouw van haar echtgenoot scheiden?

Voor veel mensen is dit een belangrijke vraag: “Als de man het initiatief neemt voor de scheiding – en we weten de redenen hiervoor al – wat wordt er dan bevolen als de vrouw het initiatief neemt voor de scheiding? Hoe kan zij verlost raken van de ongerechtigheid van haar echtgenoot als ze het leven met hem verafschuwt vanwege zijn kwade buien, zijn slechte gedrag of het nalaten van zijn […]

 

Waarom neemt de man het initiatief voor de scheiding?

Sommigen vragen: “Waarom neemt de man alleen het initiatief voor de scheiding?” Het antwoord hierop is dat de man de leiding heeft over het gezin en de ruggengraat is. Hij betaalt de bruidschat en wat daarop volgt zodat het gezin op zijn schouders rust. Daarom is het moeilijk voor hem om dat gezin te vernietigen, zonder krachtige redenen en onvermijdelijke noodzakelijkheden die hem dwingen om dit alles te verliezen. Een […]

 

Na de scheiding

Wanneer een scheiding plaatsvindt wordt de huwelijksband niet onherroepelijk verbroken. In tegenstelling, volgens de Koran geeft scheiding de man twee kansen om de oude situatie weer te herstellen. Als meerdere scheidingen elkaar opvolgen, en ze na de tweede keer nog niet van gedachten zijn veranderd, is de derde scheiding de laatste en beslissende, waarna de scheiding niet meer door hem kan worden teruggedraaid, tenzij zijn vrouw eerst met een andere […]

 

De Vrouw als lid van de Samenleving

Sommige bevooroordeelde mensen die zich laten leiden door persoonlijke belangen, verkondingen dat de Islam de vrouw heeft gedwongen om zich thuis op te laten sluiten en er voor haar dood niet meer uit te komen! Heeft deze beschuldiging een waarachtige basis in de Koran of de Soenna (profetische tradities), of in de geschiedenis van Moslim vrouwen in de eerste drie eeuwen, die het beste waren? Zeker niet. De Koran maakt […]

 

Hoe en wanneer vindt een scheiding plaats?

De Islam verordineert niet altijd en in elk geval een scheiding. Volgens de Koran en de Soenna (profetische tradities) is scheiding toegestaan wanneer de man geen overhaaste beslissing neemt, maar dit op het juiste moment doet. Hij zou bijvoorbeeld niet moeten scheiden op het moment dat zijn vrouw ongesteld is, en ook niet tussen twee periodes van menstruatie in als hij geslachtsgemeenschap met haar heeft gehad [als ze tussen twee […]

 

Degenen die het werk door vrouwen overdrijven en hun misvattingen

Terwijl de mensen, gevangen in een intellectuele invasie, vragen om een gemengde relatie tussen de man en de vrouw, het samensmelten van de grenzen tussen de twee sekses, zien we de oproep om de vrouw aan het werk te zetten, of zij en de samenleving het nu nodig hebben of niet. Deze kwestie vervult het doel van gemengde relaties en het is een samensmelting van de eerste verschillen en de […]

 

Het schadelijke effect wanneer een vrouw zonder beperkingen bij mannenwerk betrokken is

Daarom leren we dat wanneer een vrouw zich onbeperkt bezighoudt met mannenwerk, dit schadelijk is voor verschillende zaken: Het is schadelijk voor de vrouw zelf omdat ze haar vrouwelijkheid en onderscheidende eigenschappen verliest, en omdat ze weggenomen is van haar huis en kinderen. Sommige vrouwen worden onvruchtbaar en sommigen gaan tot de ‘derde sekse’ behoren, die noch man nog vrouw zijn. Het is schadelijk voor de echtgenoot omdat hem een […]