De vrouwen van de Profeet (v.z.m.h.)

De profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, heeft in totaal elf of twaalf vrouwen gehad in zijn leven, waarvan negen aan het einde van zijn leven en twee of drie die zijn gestorven voordat hij, Allah’s zegen en vrede zij met hem, stierf. Hieronder worden zijn vrouwen kort beschreven: 1. Moeder der gelovigen; Khadija bint Khuwailid, moge Allah met haar tevreden zijn Zoals eerder behandeld is was de […]